Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2012 na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio zostało zgłoszone miejsce wykorzystywane do kapieli. Woda w tym miejscu została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Jeziorsku gm. Warta


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dniu 22 czerwca 2012r. na podstawie otrzymanych sprawozdań z badania próbek wody pobranych do badania w dniach: 14, 15 i 19 czerwca 2012r. w stacji uzdatniania wody i w punktach monitoringowych sieci wodociągu publicznego w Jeziorsku stwierdził przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu sieciowego w Jeziorsku nadaje się do spożycia.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu

z dnia 14 czerwca 2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Jeziorsku

 • W próbkach wody pobranej do badania w dniu 11.06.2012r. z punktów monitoringowych wodociągu sieciowego w Jeziorsku:

- Jeziorsko - SUW - stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 4jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 4jtk,

- Jeziorsko 41 – sieć - stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 3jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 3jtk oraz obecność enterokoków w 100ml w ilości 11 jtk.

 • Najwyższa dopuszczalna wartość:

- Escherichia coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,

- bakterii grupy coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,

- enterokoków wynosi 0 jtk w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zakazał korzystania z wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego w Jeziorsku gm. Warta i nakazał producentowi wody:

 1. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.
 2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania chorobotwórczych bakterii, Escherichia coli, enterokoków oraz grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu sieciowym w Jeziorsku, do jakości zgodnej z wymaganiami w/w rozporządzenia.
 3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.
 4. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody w celu ponownego uruchomienia wodociągu.

 

UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych! 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 23 sierpnia 2011r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Burzeninie gm. Burzenin 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych do badania w hydrofornii i w punktach monitoringowych sieci wodociągu publicznego w Burzeninie nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli. 

 

Woda z wodociągu sieciowego w Burzeninie nadaje się do spożycia.

KomunikatPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 04 sierpnia 2011r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Burzeninie.

 • W próbkach wody pobranej do badania w dniu 01.08.2011r. z sieci wodociągu sieciowego w Burzeninie:
  • Burzenin, ul. Sieradzka 1 stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 3jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 3jtk,
  • Burzenin – DPS Witów stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 2 jtk  oraz bakterii grupy coli  w 100ml  w ilości 2 jtk,

Najwyższa dopuszczalna wartość:

 • Escherichia coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,
 • bakterii grupy coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zakazał korzystania z wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego w Burzeninie gm. Burzenin i nakazał producentowi wody:

 1. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.
 2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania chorobotwórczych bakterii Escherichia coli oraz grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu sieciowym w Burzeninie, do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466).
 3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.
 4. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody w celu ponownego uruchomienia wodociągu.

UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama