Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli: 

1. w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta

2. w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba.

 

Woda w tych miejscach została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2012 na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio zostało zgłoszone miejsce wykorzystywane do kapieli. Woda w tym miejscu została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Jeziorsku gm. Warta


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dniu 22 czerwca 2012r. na podstawie otrzymanych sprawozdań z badania próbek wody pobranych do badania w dniach: 14, 15 i 19 czerwca 2012r. w stacji uzdatniania wody i w punktach monitoringowych sieci wodociągu publicznego w Jeziorsku stwierdził przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu sieciowego w Jeziorsku nadaje się do spożycia.

Komunikat

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu

z dnia 14 czerwca 2012r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Jeziorsku

  • W próbkach wody pobranej do badania w dniu 11.06.2012r. z punktów monitoringowych wodociągu sieciowego w Jeziorsku:

- Jeziorsko - SUW - stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 4jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 4jtk,

- Jeziorsko 41 – sieć - stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 3jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 3jtk oraz obecność enterokoków w 100ml w ilości 11 jtk.

  • Najwyższa dopuszczalna wartość:

- Escherichia coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,

- bakterii grupy coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,

- enterokoków wynosi 0 jtk w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zakazał korzystania z wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego w Jeziorsku gm. Warta i nakazał producentowi wody:

  1. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.
  2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania chorobotwórczych bakterii, Escherichia coli, enterokoków oraz grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu sieciowym w Jeziorsku, do jakości zgodnej z wymaganiami w/w rozporządzenia.
  3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.
  4. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody w celu ponownego uruchomienia wodociągu.

 

UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych! 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama