Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 4 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin - 3499 osób (miejscowości: Antonin, Będków, Burzenin, Działy, Kopanina, Krępica, Ligota, Prażmów, Redzeń Drugi, Redzeń Pierwszy, Sambórz, Strumiany, strzałki, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin stwierdzono:

  • w punkcie zgodności sieć – Urząd Gminy Burzenin, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 21 marca 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 07 lutego 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice - 1215 osób (miejscowości: Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Czartoria, Gałki, Szczesie, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Zwierzyniec, Brąszewice ul. Kasztanowa, ul. Wojkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice, 98-277 Brąszewice stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Chajewie, gm. Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 28.01.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Chajewie gm.Brąszewice, sieć – Szczesie 21 gm. Brąszewice oraz sieć – Bukowiec 12 gm. Brąszewice nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72h w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 16 stycznia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice - 1215 osób (miejscowości: Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Czartoria, Gałki, Szczesie, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Zwierzyniec, Brąszewice ul. Kasztanowa, ul. Wojkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: SUW Chajew, gm. Brąszewice- woda wprowadzana do sieci w ilości - powyżej 300 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.
  • w punkcie zgodności sieć – Szczesie 21, gm. Brąszewice obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.
  • w punkcie zgodności sieć – Bukowiec 12, gm. Brąszewice obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości       powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 stycznia 2019r.

             Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew - 389 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu tj. Gminę Wróblew, 98-285 Wróblew 15 stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Charłupi Wielkiej, gm. Wróblew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 05.11.2018r. oraz 19.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej, sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa, 98-285 Wróblew oraz sieć – Smardzew 51, bar „Paga”, 98-285 Wróblew nie stwierdzono przekroczeń parametru: żelaza, manganu, mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew - 2157 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu tj. Gminę Wróblew, 98-285 Wróblew 15 stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Słomkowie Mokrym, gm. Wróblew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 05.11.2018r. oraz 19.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Słomkowie Mokrym, sieć – Słomków Mokry 23, Szkoła Podstawowa, 98-285 Wróblew oraz sieć – Tubądzin 31, Zakład Ceramiki Budowlanej, 98-285 Wróblew nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama