Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 01 kwietnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta.

Na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach. Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Nowy termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczono do dnia 12 kwietnia 2019r.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 26 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzeniaChlewo, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chlewo– woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
  • w punkcie zgodności sieć – Zespół Szkół Chlewo 51A obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C –                 w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.p

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 22 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1976 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamienniki, Piki, Gałki, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
  • w punkcie zgodności sieć – Błota 14, 98-277 Brąszewice ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 09 kwietnia 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C –  w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 21 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin - 1892 osób (miejscowości: Biadaczew, Brzeźnica, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirów, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Ręszew, Rokitowiec, Szczawno, Waszkowskie, Wola Majacka, Wolnica Grabowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Burzenin, 98-260 Burzenin stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 11.03.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabówka, 98- 260 Burzenin – woda wprowadzana do sieci; sieć – Grabówka 4a, 98-260 Burzenin oraz sieć – Szczawno 12, 98-260 Burzenin nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin nadaje się do spożycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 21 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin - 3499 osób (miejscowości: Antonin, Będków, Burzenin, Działy, Kopanina, Krępica, Ligota, Prażmów, Redzeń Drugi, Redzeń Pierwszy, Sambórz, Strumiany, Strzałki, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Burzenin, 98-260 Burzenin, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Burzeninie, gm. Burzenin. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 11.03.2019r. w punktach zgodności: Hydrofornia Burzenin – woda wprowadzana do sieci; sieć – Urząd Gminy w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin oraz sieć – DPS Witów, ul. Wspólna 74, 98-260 Burzenin nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.          w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama