Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 27 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów - 1540 osób (miejscowości: Ziemięcin, Wilczków, Klonów, Kaszew, Czerniaków, Poniatówek, Lipicze, Lipicze Górne, Karolina)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Urząd Gminy Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 16.03.2020r. w zakresie parametrów grupy A, jonu amonowego, enterokoków oraz chloru wolnego w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 10 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 619 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: sieć – Gospodarstwo Rolne, Sokołów 43, 98-215 Goszczanów obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 marca 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 10 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów - 1540 osób (miejscowości: Ziemięcin, Wilczków, Klonów, Kaszew, Czerniaków, Poniatówek, Lipicze, Lipicze Górne, Karolina)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ziemięcin – woda wprowadzana do sieci, obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk w 1ml przy zalecanej 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci

  • sieć – Szkoła Podstawowa w Lipiczu, 98-215 Goszczanów, obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk w 1ml przy zalecanej 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 marca 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 06 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio – 1 122 osób (dotyczy miejscowości Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio stwierdzono: w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci: obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 179 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; sieć – Barczew 16, 98-275 Brzeźnio – ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta oraz sieć – Pyszków 13, 98-275 Brzeźnio – obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta,

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 marca 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 20 LUTEGO 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 27.01.2020r. i 10.02.2020r. w zakresie parametrów grupy A, enterokoków, jonu amonowego oraz chloru w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama