Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 03 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew – 2663 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew stwierdzono:

w punkcie zgodności: SUW Charłupia Wielka przekroczenie mętności na poziomie 4,6 NTU, manganu na poziomie 176 µg/l i żelaza na poziomie 420 µg/l;

w punkcie zgodności sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa przekroczenie mętności na poziomie 6,3 NTU i obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta;

punkcie zgodności sieć – Smardzew 51, bar „Paga” przekroczenie mętności na poziomie 1,6 NTU oraz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin wykonania wyznaczył do dnia 14 listopada 2018r. przy zachowaniu dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych na poziomie: mętności – 2,5 NTU, manganu - 150 µg/l i żelaza - 400 µg/l.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 03 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew - 2157 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew stwierdzono:

w punkcie zgodności: SUW Słomków Mokry - woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości - 113 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 14 listopada 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości 113 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 16 lipca 2018r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno, gm. Warta

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w związku z pismem z dnia 12 lipca 2018r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na awarię studni głębinowej SUW Miedźno odbiorcy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno są zaopatrywani z awaryjnego zasilania sieci wodociągowej. Wodę z awaryjnego zasilania można wykorzystywać wyłącznie do celów bytowo-gospodarczych (do spłukiwania toalet, prania odzieży, prac porządkowych, mycia, itp.). Woda zdatna do picia (wykorzystywana również do przygotowywania posiłków, mycia surowych owoców i warzyw, mycia zębów oraz kąpieli noworodków i niemowląt) przeznaczona jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu i dostarczana cysternami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w roku 2017 (tj. w okresie sprawozdwaczym - stan na dzień 30.06.2018) do PSSE w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2018 zostały zgłoszone dwa kąpieliska:

  • Kąpielisko w Sieradzu na rzece Warta, 98-200 Sieradz, ul. Portowa
  • Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio

Informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze znajdują się w Serwisie kąpieliskowym dostępnym pod adresem: https://sk.gis.gov.pl/. Jest to serwis informujący o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama