Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 19 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio - 1117 osób (miejscowości: Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, 98-275 Brzeźnio stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczewie, gm. Brzeźnio. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 13.03.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci; sieć – Barczew 16, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Pyszków 13, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 15 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Błaszki stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ustków – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 290 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

  • w punkcie zgodności sieć – Tomisławice 16, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, 98-290 Warta ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 280 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 29 marca 2019r.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Ustkowie wyłączył z użytkowania SUW w Ustkowie, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach.

Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU

Z DNIA 14 MARCA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew - 2157 osób (miejscowości: Uników, Uników Poduchowny, Wandalin, Wilkołek Grójecki, Wilkołek Unikowski, Bujnów, Emilianów, Kamasze, Pieczyska, Uników Kapitulny, Kluski, Knapy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: sieć - Bujnów 4, przekroczenie wartości parametrycznej manganu na poziomie 78 µg/l oraz na poziomie 56,9 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l.

Podwyższona zawartość manganu w wodzie, może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczono do dnia 01 kwietnia 2019r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 8 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio - 1117 osób (miejscowości: Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio stwierdzono:

  • w punkcie zgodności – woda wprowadzana do sieci – Stacja Uzdatniania Wody Barczew: obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

  • w punkcie zgodności – sieć – Barczew 16, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio: obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta;

  • w punkcie zgodności – sieć – Pyszków 13, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio: obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 22 marca 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 4 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin - 1892 osób (miejscowości: Biadaczew, Brzeźnica, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirów, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Ręszew, Rokitowiec, Szczawno, Waszkowskie, Wola Majacka, Wolnica Grabowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin stwierdzono:

  • w punkcie zgodności sieć - sieć – Grabówka 4A, 98-260 Burzenin obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta oraz przekroczenie parametru: mętność na poziomie 1,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 21 marca 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama