Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 22 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1976 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamienniki, Piki, Gałki, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
  • w punkcie zgodności sieć – Błota 14, 98-277 Brąszewice ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 09 kwietnia 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C –  w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 21 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin - 1892 osób (miejscowości: Biadaczew, Brzeźnica, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirów, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Ręszew, Rokitowiec, Szczawno, Waszkowskie, Wola Majacka, Wolnica Grabowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Burzenin, 98-260 Burzenin stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 11.03.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Grabówka, 98- 260 Burzenin – woda wprowadzana do sieci; sieć – Grabówka 4a, 98-260 Burzenin oraz sieć – Szczawno 12, 98-260 Burzenin nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin nadaje się do spożycia przez ludzi

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 21 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin - 3499 osób (miejscowości: Antonin, Będków, Burzenin, Działy, Kopanina, Krępica, Ligota, Prażmów, Redzeń Drugi, Redzeń Pierwszy, Sambórz, Strumiany, Strzałki, Świerki, Tyczyn, Witów, Wola Będkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Burzenin, 98-260 Burzenin, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Burzeninie, gm. Burzenin. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 11.03.2019r. w punktach zgodności: Hydrofornia Burzenin – woda wprowadzana do sieci; sieć – Urząd Gminy w Burzeninie, ul. Sieradzka 1, 98-260 Burzenin oraz sieć – DPS Witów, ul. Wspólna 74, 98-260 Burzenin nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r.          w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 19 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio - 1117 osób (miejscowości: Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, 98-275 Brzeźnio stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczewie, gm. Brzeźnio. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 13.03.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci; sieć – Barczew 16, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Pyszków 13, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 15 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Błaszki stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ustków – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 290 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

  • w punkcie zgodności sieć – Tomisławice 16, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, 98-290 Warta ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 280 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 29 marca 2019r.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Ustkowie wyłączył z użytkowania SUW w Ustkowie, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach.

Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama