Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2017 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kąpieli:

  • w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 12 lipca 2017r. Planowana data zamknięcia  - 31.08.2017r.

  • w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli  czynne jest od 24 czerwca 2017r. Planowana data zamknięcia  - 31.08.2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2017, poz. 1261) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 1602) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i  Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu  oraz  ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się  do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2017 zostało zgłoszone miejsce wykorzystywane do kąpieli:

  • w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 24 czerwca 2017r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz. 1412 z późn. zm.) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1602) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatora miejsca wykorzystywanego do kąpieli tj. Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego prowadzony jest Serwis kąpieliskowy dostępny pod adresem: http//sk.gis.gov.pl . Jest to serwis informujący o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. W Serwisie kąpieliskowym znajdują się przede wszystkim informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 09 listopada 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 29.10.2016r. oraz 02.11.2016r. w stałych punktach monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Ziemięcinie, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu z dnia 21 października 2016 roku - skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Goszczanowie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 04.10.2016r., 05.10.2016r. oraz 12.10.2016r. w stałych punktach monitoringowych wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Goszczanowie nadaje się do spożycia.

Reklama
Reklama
Reklama