KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 12 KWIETNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 04.04.2019r. w zakresie parametrów chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 05 KWIETNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew - 2157 osób (miejscowości: Uników, Uników Poduchowny, Wandalin, Wilkołek Grójecki, Wilkołek Unikowski, Bujnów, Emilianów, Kamasze, Pieczyska, Uników Kapitulny, Kluski, Knapy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Miejską Spółkę Komunalną w Złoczewie stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 01.04.2019r. w zakresie parametrów manganu, żelaza i mętności w stałych punktach monitoringowych nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 5 kwietnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew – 2 121 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: sieć – Szkoła Podstawowa , Słomków Mokry 23, gm. Wróblew - w ilości powyżej 300 jtk/1 ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 30 kwietnia 2019r.          

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C –                w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 01 kwietnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta.

Na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach. Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Nowy termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczono do dnia 12 kwietnia 2019r.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 26 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzeniaChlewo, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Chlewo– woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;
  • w punkcie zgodności sieć – Zespół Szkół Chlewo 51A obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 15 kwietnia 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C –                 w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.p

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama