Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 03 lipca 2013r. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2013 zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli:

w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta. Miejsce wykorzystywane do kąpieli czynne jest od 1 lipca 2013r.                                                                                                                          

w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba. Miejsce wykorzystywane do kąpieli  czynne jest od 23 czerwca 2013r.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu działając na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2011, Nr 212, poz. 1263, ostatnia zm. Dz.U. z 2013r. poz 2.) oraz § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 8.04.2011r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2011r. Nr 86, poz. 478) biorąc pod uwagę przedstawione przez organizatorów miejsc wykorzystywanych do kąpieli tj. Urząd Miasta Sieradz i  Urząd Gminy w Brzeźniu wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych z rzeki Warty w Sieradzu  oraz  ze zbiornika „Próba” w miejscowości Stefanów Ruszkowski gm. Brzeźnio, stwierdza że pod względem ocenianych parametrów woda nadaje się  do kąpieli.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje,iż w dniu 09.10.2012r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję uchylającą decyzję GIS z dnia 16 września 2012 r. dot. wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20%, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej. Niniejszą decyzję Główny Inspektor Sanitarny podjął na podstawie informacji z policyjnego śledztwa oraz ustaleń organów kontrolnych Republiki Czeskiej. Służby Republiki Czeskiej wykluczyły możliwość zafałszowania alkoholu u producentów prowadzących legalny eksport do Polski.W ramach działań kontrolnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrały próbki alkoholi do badań na zawartość alkoholu metylowego. W przebadanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu metylowego.Wobec powyższego postanowienia o zabezpieczeniu alkoholu  pozostawione w sklepach na terenie Sieradza i powiatu  sieradzkiego zostają uchylone.
Jednocześnie napoje alkoholowe o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowane na terytorium Republiki Czeskiej mogą być ponownie wprowadzane do obrotu.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli: 

1. w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta

2. w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba.

 

Woda w tych miejscach została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2012 na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio zostało zgłoszone miejsce wykorzystywane do kapieli. Woda w tym miejscu została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Reklama
Reklama