Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje,iż w dniu 09.10.2012r. Główny Inspektor Sanitarny wydał decyzję uchylającą decyzję GIS z dnia 16 września 2012 r. dot. wstrzymania wprowadzania do obrotu na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej napojów alkoholowych o zawartości powyżej 20%, wyprodukowanych na terytorium Republiki Czeskiej. Niniejszą decyzję Główny Inspektor Sanitarny podjął na podstawie informacji z policyjnego śledztwa oraz ustaleń organów kontrolnych Republiki Czeskiej. Służby Republiki Czeskiej wykluczyły możliwość zafałszowania alkoholu u producentów prowadzących legalny eksport do Polski.W ramach działań kontrolnych organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej pobrały próbki alkoholi do badań na zawartość alkoholu metylowego. W przebadanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia alkoholu metylowego.Wobec powyższego postanowienia o zabezpieczeniu alkoholu  pozostawione w sklepach na terenie Sieradza i powiatu  sieradzkiego zostają uchylone.
Jednocześnie napoje alkoholowe o zawartości powyżej 20% alkoholu wyprodukowane na terytorium Republiki Czeskiej mogą być ponownie wprowadzane do obrotu.


Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 09 lipca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego zostały zgłoszone dwa miejsca wykorzystywane do kapieli: 

1. w Sieradzu, przy ul. Parkowa na rzece Warta

2. w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio na zbiorniku wodnym Próba.

 

Woda w tych miejscach została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie jakości wody w kąpieliskach


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2012 na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio zostało zgłoszone miejsce wykorzystywane do kapieli. Woda w tym miejscu została oceniona pod względem przydatności do kąpieli – woda nadaje się do kąpieli.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 25 czerwca 2012r.

skierowany do odbiorców wody z wodociągu sieciowego w Jeziorsku gm. Warta


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dniu 22 czerwca 2012r. na podstawie otrzymanych sprawozdań z badania próbek wody pobranych do badania w dniach: 14, 15 i 19 czerwca 2012r. w stacji uzdatniania wody i w punktach monitoringowych sieci wodociągu publicznego w Jeziorsku stwierdził przydatność wody do spożycia.

Woda z wodociągu sieciowego w Jeziorsku nadaje się do spożycia.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama