Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 30 października 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 28.10.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki stwierdzono w punktach zgodności:

  • Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

  • sieć – Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki – obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

  • sieć – Wrząca 40, 98-235 Błaszki - obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 15 listopada 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych
na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 1 października 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 24.09.2019r. w zakresie parametrów: chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 20 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki stwierdzono:

  • w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki – obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 07 października 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

 

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanychna surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 18 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio – 2 781 osób (miejscowości: Brzeźnio, Bronisławów, Rembów, Zapole, Próba, Tumidaj, Dębołęka, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Ruszkowski Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, 98-275 Brzeźnio stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio gm. Brzeźnio. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 13.09.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Zajazd Tumidaj, 98-275 Brzeźnio nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie z grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 12 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio – 2 781 osób (miejscowości: Brzeźnio, Bronisławów, Rembów, Zapole, Próba, Tumidaj, Dębołęka, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Ruszkowski Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio stwierdzono:

  • w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźnio – obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio – obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml,

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 27 września 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama