Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 21 stycznia 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych w dniu 15.01.2020r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów stwierdzono w punktach zgodności:

- Stacja Uzdatniania Wody Chlewo – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

- sieć – Szkoła Podstawowa Chlewo 51A, 98-215 Goszczanów obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody ustalono nowy termin wykonania do dnia 29 lutego 2020r.

Zarządzający prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Chlewie, gm. Goszczanów na czas prowadzonych działań naprawczych wyłączył z użytkowania SUW w Chlewie, a mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów gm. Goszczanów używali wodę po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 21 STYCZNIA 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1955 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamienniki, Pipie, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.01.2020r. oraz w dniu 13.01.2020r. w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli, chlor wolny, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 02 stycznia 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych w dniu 23.12.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów stwierdzono w punktach zgodności:

  • Stacja Uzdatniania Wody Chlewo – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 134 jtk/1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,

  • sieć – Szkoła Podstawowa Chlewo 51A, 98-215 Goszczanów obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody ustalono nowy termin wykonania do dnia 17 stycznia 2020r.

Zarządzający prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Chlewie, gm. Goszczanów na czas prowadzonych działań naprawczych wyłączył z użytkowania SUW w Chlewie, a mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów gm. Goszczanów używali wodę po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 17 grudnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów - 1238 osób (miejscowości: Chlewo, Chwalęcice, Świnice Kal., Sulmówek, Waliszewice, Wilkszyce)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych w dniu 11.12.2019r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów stwierdzono w punktach zgodności:

Stacja Uzdatniania Wody Chlewo– woda wprowadzana do sieci obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk/100ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

sieć – Chwalęcice 29, 98-215 Goszczanów obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta,

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody ustalono nowy termin wykonania do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzający prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Chlewie, gm. Goszczanów wyłączył z użytkowania SUW w Chlewie, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów gm. Goszczanów używali wodę po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

b_200_150_16777215_0___images_stories_HK_woda.png

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 09 grudnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1976 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamieniki, Łyszczarze, Narty,Pipie, Podawacz, Pokrzywniaki, Przerycie, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice stwierdzono:

w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

w punkcie zgodności sieć – Błota 14, 98-277 Brąszewice obecność bakterii grupy coli w ilości 59 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

w punkcie zgodności sieć – Żuraw 4, 98-277 Brąszewice obecność bakterii grupy coli w ilości 31 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice.

Zarządzający prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach wyłączył z użytkowania SUW w Brąszewicach, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice, gm. Brąszewice oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice.

Woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice oraz Chajew, gm. Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice, gm. Brąszewice oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice używali wodę po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama