Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 16 lipca 2018r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno, gm. Warta

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu w związku z pismem z dnia 12 lipca 2018r. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na awarię studni głębinowej SUW Miedźno odbiorcy wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Miedźno są zaopatrywani z awaryjnego zasilania sieci wodociągowej. Wodę z awaryjnego zasilania można wykorzystywać wyłącznie do celów bytowo-gospodarczych (do spłukiwania toalet, prania odzieży, prac porządkowych, mycia, itp.). Woda zdatna do picia (wykorzystywana również do przygotowywania posiłków, mycia surowych owoców i warzyw, mycia zębów oraz kąpieli noworodków i niemowląt) przeznaczona jest do spożycia po uprzednim przegotowaniu i dostarczana cysternami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w roku 2017 (tj. w okresie sprawozdwaczym - stan na dzień 30.06.2018) do PSSE w Sieradzu nie wpłynęły petycje.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że na terenie powiatu sieradzkiego w roku 2018 zostały zgłoszone dwa kąpieliska:

  • Kąpielisko w Sieradzu na rzece Warta, 98-200 Sieradz, ul. Portowa
  • Kąpielisko na zbiorniku wodnym Próba w miejscowości Stefanów Ruszkowski, gm. Brzeźnio

Informacje o jakości wody w kąpieliskach i ich infrastrukturze znajdują się w Serwisie kąpieliskowym dostępnym pod adresem: https://sk.gis.gov.pl/. Jest to serwis informujący o jakości wody w kąpieliskach, przedstawiający na mapie Polski wykaz wszystkich wyznaczonych uchwałami rad gmin kąpielisk. Dane zamieszczane na stronie Serwisu kąpieliskowego aktualizowane są na bieżąco.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 18 grudnia 2017r. skierowany do odbiorców wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniach 07.11.2017r. i 20.11.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Urząd Gminy w Goszczanowie oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek wody pobranych do badania w dniu 28.11.2017r. przez przedstawicieli PPIS w Sieradzu informuje, że w badanych próbkach wody nie stwierdzono zanieczyszczenia mikrobiologicznego, czyli wcześniej obecnych baterii grupy coli.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chlewo, gm. Goszczanów odpowiada wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989) i nadaje się do spożycia.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama