b_150_100_16777215_0___images_stories_grypa.jpgGRYPA  ostatnią niekontrolowaną plagą ludzkości
Dr  Kelvin Sullivan, USA

Co to jest grypa i jak można się nią zakazić?

To ostra choroba zakaźna, którą powoduje wirus grypy, atakujący górne lub/i dolne drogi oddechowe.

Zakazić możemy się drogą kropelkową, tzn. poprzez wdychanie kropelek aerozoli, powstających podczas kichania i kaszlu osoby zakażonej.


Ile ludzi choruje i umiera z powodu grypy?
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co roku choruje na grypę na świecie od 330 milionów do 1,575 miliarda ludzi,

z czego umiera od 0,5 miliona do miliona. Grypa powoduje zachorowania o charakterze epidemii, które występują co roku oraz zachorowania

o charakterze pandemii, które powtarzają się co kilkanaście-kilkadziesiąt lat. Pandemie, w przeciwieństwie do epidemii, mają zasięg

ogólnoświatowy i wywoływane są przez nowy typ/podtyp wirusa grypy (np. ptasi wirus, wirus „świńskiej grypy"), na który większość populacji

nie jest uodporniona i który z łatwością przenosi się z człowieka na człowieka.

 

 


Jakie są objawy grypy?
Najczęściej choroba ma nagły początek, występuje wysoka gorączka, kaszel, ból głowy, uczucie ogólnego rozbicia. Choroba rozwija się

w ciągu 18-72 godzin od momentu wniknięcia wirusa do organizmu i trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni.


Jak długo osoba już zakażona wirusem grypy stanowi źródło zakażenia dla innych?
Osoba dorosła zakażona wirusem grypy może zakażać innych przez 3-5 dni od chwili pojawienia się objawów chorobowych,

natomiast dziecko może być źródłem zakażenia dla innych nawet do 7 dni.

Czy grypa to rodzaj przeziębienia?
Grypa nie jest przeziębieniem! Jest o wiele poważniejszą chorobą, której nie należy mylić z przeziębieniem..Czy grypa jest groźna?
Tak, ze względu na bardzo groźne powikłania pogrypowe. wymagające specyficznego leczenia szpitalnego, niejednokrotnie pozostawiające

po sobie konsekwencje zdrowotne do końca życia, jak też stanowiące zagrożenie życia. Spośród nich najczęściej występują zapalenie płuc

wywołane przez wirus grypy lub wtórne zapalenie płuc wywołane przez bakterie, zapalenie oskrzeli i oskrzelików, zapalenie ucha środkowego

(zwłaszcza u dzieci), czy zapalenie mięśnia serca i osierdzia. Na powikłania takie narażone są zwłaszcza osoby z tzw. grup wysokiego

ryzyka - osoby w podeszłym wieku, chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego, osoby z chorobami układu

krążenia i nerek, o obniżonej odporności (np. po przeszczepach, zakażeni HIV).


Jak się ustrzec grypy?
Jedynym najskuteczniejszym i zarazem najtańszym sposobem zabezpieczenia się przed grypą i jej powikłaniami jest skorzystanie

ze szczepienia przeciwko grypie, jak również przestrzeganie podstawowych zasad higieny, tj. częstego i dokładnego mycia rąk,

zwłaszcza przed spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety, po kichaniu, kaszlu i dotykaniu powierzchni, które mogły być

zanieczyszczone przez inne osoby oraz korzystanie z jednorazowych chusteczek higienicznych.


Kto powinien się zaszczepić przeciwko grypie?
Powinni to zrobić wszyscy, którzy chcą normalnie funkcjonować, żyć, uczyć się, pracować i nie mają przeciwwskazań medycznych.

Szczególnie dotyczy to jednak osób z grup wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych, tj. osób starszych, dorosłych

i dzieci z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego (w tym z astmą), ze schorzeniami układu krążenia i nerek, osób

o obniżonej odporności (np. pacjentów po przeszczepach, osób zakażonych HIV), chorych na cukrzycę oraz kobiet w ciąży

i wszystkich dzieci zdrowych. Szczepić powinny się też osoby mogące stanowić źródło zakażenia dla tych, którzy należą do

grup wysokiego ryzyka, a zatem m.in. personel medyczny.


Czy jednorazowe szczepienie przeciwko grypie chroni przed tą chorobą do końca życia ?
Nie! Szczepienie przeciwko grypie musi być ponawiane w każdym kolejnym sezonie epidemicznym ze względu na to , że wirusy grypy

podlegają bardzo częstym zmianom genetycznym. Tak duża  zmienność  wirusa grypy powoduje, że skład szczepionki na każdy kolejny

sezon epidemiczny musi byćweryfikowany i uaktualniany . Ponadto, poziom przeciwciał, jakie powstają po szczepieniu przeciwko grypie

spada wraz z upływem czasu , tak że może nie być wystarczająco wysoki , by zaszczepić przed grypą również w kolejnym sezonie epidemicznym.
Kiedy najlepiej się zaszczepić?Najlepiej  zaszczepić się przed sezonem epidemicznym lub wtedy , gdy tylko szczepionki będą dostępne

w aptekach lub w danym kraju. Dotyczy to zwłaszcza osób z grup wysokiego ryzyka  i małych dzieci. Jeżeli jednak z jakiś powodów nie

mogliśmy się zaszczepić  przed  sezonem , to możemy to zrobić także w terminie późniejszym, tj. listopadzie , grudniu , styczniu,

lutym czy nawet w marcu i to nawet wtedy , gdy izoluje się już wirus  grypy w badaniach laboratoryjnych. W Polsce bowiem szczyt

zachorowań na grypę  ma miejsce między styczniem a marcem.


Kto decyduje o szczepieniu przeciwko grypie i jaką wybrać szczepionkę?
Lekarz,  który określi, czy nie ma przeciwwskazań do szczepienia i wypisze receptę na szczepionkę.Wszystkie zarejestrowane

w Polsce szczepionki przeciwko grypie są  równo cenne immunologicznie.To, którą z nich się zaszczepimy zależy od nas. Możemy  

zaszczepić się tą, którą chcemy lub tą , która akurat jest w naszej aptece . Kupując szczepionkę należy tylko sprawdzić, czy jest ona

ważna na aktualny sezon.

Reklama
Reklama
Reklama