logo2tfTrzymaj Formę! - Ogólnopolski program edukacyjny

Założenia Realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego pt. „Trzymaj Formę!” w latach 2018-2021

Założenia ogólne:

 

 1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 2. Program może być realizowany w gimnazjach oraz w szkołach podstawowych.
 3. Realizacja programu oparta jest na metodzie projektu – metodzie dydaktycznej bazującej na dobrowolnym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisk lokalnych.
 4. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.
 5. Projekty realizowane w ramach programu powinny służyć jednocześnie promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego, sposobu odżywiania się młodzieży.
 6. Projekty powinny być interdyscyplinarne, traktujące problem zdrowego stylu życia całościowo, odnoszące się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności, jak też do kształtowania postaw i zwiększania zainteresowania problematyką prozdrowotną.
  Projekty powinny łączyć aktywność uczniów, zaangażowanie otoczenia szkoły i społeczności lokalnej z wykorzystaniem najnowszej dostępnej wiedzy we wskazanym zakresie. Projekty powinny się zakończyć prezentacją uzyskanych rezultatów.
 7. Przedmiotem projektów realizowanych w ramach programu „Trzymaj Formę!” nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych.
 8. Żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji programu.
 9. Projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.
 10. Projekty powinny składać się z czterech etapów – przygotowania, planowania, realizacji
  i prezentacji. Uczniowie muszą być aktywni we wszystkich etapach. Podczas przygotowania uczniowie wspólnie z nauczycielem opracowują tematy i cele projektu, później planują pracę, opracowują harmonogram i kryteria wykonania i przedstawiają rezultaty.
 11. Po zakończeniu realizacji każdej edycji programu „Trzymaj Formę!”, szkolni koordynatorzy przygotują sprawozdanie opisujące wykonanie programu i prześlą je do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych. Na poziomie krajowym organizatorzy programu dokonają podsumowania i oceny realizacji programu, która będzie podstawą propozycji zmian kolejnej edycji programu.

Więcej informacji o Programie znajdą Państwo na stronie www.trzymajforme.pl

b_150_100_16777215_0___images_stories_oswiata_trzymaj_forme_2018_talerz-zdrowia.jpg

b_150_100_16777215_0___images_stories_TF_tf1.jpg

Reklama
Reklama
Reklama