KomunikatPaństwowego Powiatowego Inspektora Sanitrnego w Sieradzu z dnia 04 sierpnia 2011r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje o pogorszeniu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pod względem mikrobiologicznym, pochodzącej z urządzeń wodociągowych w Burzeninie.

 • W próbkach wody pobranej do badania w dniu 01.08.2011r. z sieci wodociągu sieciowego w Burzeninie:
  • Burzenin, ul. Sieradzka 1 stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 3jtk oraz bakterii grupy coli w 100ml w ilości 3jtk,
  • Burzenin – DPS Witów stwierdzono obecność Escherichia coli w 100ml wody w ilości 2 jtk  oraz bakterii grupy coli  w 100ml  w ilości 2 jtk,

Najwyższa dopuszczalna wartość:

 • Escherichia coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody,
 • bakterii grupy coli wynosi 0 jtk w 100 ml wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu zakazał korzystania z wody do spożycia przez ludzi podawanej z wodociągu sieciowego w Burzeninie gm. Burzenin i nakazał producentowi wody:

 1. Zapewnić zastępcze źródło wody zdatnej do spożycia.
 2. Podjąć działania naprawcze zmierzające do wyeliminowania chorobotwórczych bakterii Escherichia coli oraz grupy coli w celu doprowadzenia jakości wody w wodociągu sieciowym w Burzeninie, do jakości zgodnej z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. 2010 Nr 72, poz. 466).
 3. Poinformować w sposób skuteczny odbiorców o braku przydatności wody do spożycia.
 4. Uzyskać stwierdzenie przydatności wody do spożycia na podstawie co najmniej dwukrotnego pozytywnego wyniku badania wody w celu ponownego uruchomienia wodociągu.

UWAGA!   Nie należy spożywać wody ze źródeł nie przebadanych!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama