Do podstawowych zadań osób zatrudnionych w Oddziale Higieny Komunalnej, należy:

 • monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
  • działalność próbobiorcza,
  • dokonywanie ocen analizy jakości wody oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów,
  • informowanie konsumentów o jakości wody,
  • wydawanie zgody na stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów używanych w instalacjach i urządzeniach wodnych;
 • nadzór nad czystością wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz nad stanem sanitarnym terenów zielonych:
  • działalność próbobiorcza,
  • kontrola stanu sanitarnego;
 • nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wody w basenach kąpielowych i pływalniach;
 • nadzór nad przestrzeganiem właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego obiektów użyteczności publicznej, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i solariów oraz środków transportu;
 • nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odpadami w kontrolowanych zakładach i obiektach;
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie i organizowanie imprez masowych;
 • nadzór nad wykonywaniem ekshumacji oraz przewożeniem zwłok i szczątków;
 • załatwianie skarg ludności dotyczących głównie złego stanu sanitarno - porządkowego posesji oraz ochrony mieszkańców przed hałasem i zatruciami tlenkiem węgla;
 • działanie zgodnie z systemem jakości obowiązującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama