Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 27 lipca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów, gm. Goszczanów - 2269 osób (miejscowości: Goszczanów, Gawłowice, Poniatów, Poprężniki, Poradzew, Rzężawy, Stojanów, Strachanów, Wacławów, Wroniawy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: sieć Urząd Gminy ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanóww ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Goszczanów, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 14 sierpnia 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama