Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuję iż w roku 2019 (tj. w okresie sprawozdawczym stan na dzień 30.06.2020) do PSSE w Sieradzu nie wpłyneły petycje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama