Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu mając na wzgledzie aktualną sytuację związaną z występowaniem wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 oraz wdrożone w kraju ograniczenia zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby przypomina, że pracodawcy zobowiazani są do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy między innynmi poprzez

dostosowanie podejmowanych w tym celu środków do zmieniających się warunków wykonywania pracy. Zarówno w codziennych normalnych warunkach pracy, jak również w czasie wykonywania jej z ogólnoobowiązującymi ograniczeniami na pracodawcy ciąży obowiązek realizacji systematycznych kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia monitorowania i identyfikowania ryzyka zawodowego. Właściwa i bieżąca realizacja tych czynności i identyfikacja poziomu występowania wszystkich czynników środowiska pracy (w tym również zagrożeń biologicznych i psychospołecznych) ma istotny wpływ na zarządzanie bezpieczeństwem i higeną pracy. Systematyczne zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy pozwala na tworzenie i aktualizowanie planu działań, obejmującego dobór środków zapobiegawczych adekwatnych do specyfiki prac i zaistniałej sytuacji epidemicznej wirusa SARS-CoV-2 wspomagając zarówno bieżące funkcjonowanie jak również przywracanie zdolności funkcjonowania zakładu. Należy pamiętać, że w procesie oceny ryzyka bardzo ważny jest udział pracownika służby bhp lub osoby wykonującej zadania tej służby, pracowników lub ich przedstawicieli, osób kierujących pracownikami oraz lekarza medycyny pracy. Rzetelna aktualizacja ryzyka umożliwia stworzenie planu działań, obejmującego właściwe środki bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli, pozwalające normalnie wykonywać pracę i jednocześnie zapobiegać rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. W powyższych planach działań należy również ująć obszary związane z miejscem spożywania posiłków, szatniami, poruszania się w obszarach ogólnodostepnych-w tym wchodzenia i wychodzenia z pracy. Możliwość minimalizacji lub oddzielenia zagrożenia od pracowników można uzyskać stosując między innymi:

-     środki techniczne,

-     środki organizacyjne,

-     środki ochrony osobistej,

-     środki behawioralne,

-     działania przeciwepidemiczne.

Każdorazowo przed wprowadzeniem zmian należy poinformować o tym pracowników oraz przekazać im nowe procedury. W razie potrzeby należy przeprowadzić szkolenie z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa.

Ogólne informacje i wskazania co do postępowania w określonych sytuacjach można znaleść między innymi na stronach

 

https://gis.gov.pl/kategoria/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/

https://www.pip.gov.pl/pl/koronawirus

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Koronawirus-a-zalecenia-Inspekcji-Weterynaryjnej/idn:1270

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama