Corocznie 31 maja obchodzimy Światowy Dzień Bez Tytoniu zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia.

Palenie papierosów jest aktualnie jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych i społecznych. Wynikające z niego konsekwencje dotykają zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Uzależnienie od nikotyny uznane zostało za główny środowiskowy czynnik powstawania wielu chorób.

Palenie szkodzi zdrowiu - każdy to wie, jednak 26 proc. Polaków pali papierosy, co piąty robi to regularnie, a co dwudziesty okazjonalnie. Palenie tytoniu przyczynia się do prawie 4 milionów zgonów rocznie. Każdy papieros skraca nasze życie. Narażenie na bierne palenie w domu lub w miejscu pracy zwiększa ryzyko zachorowania na raka płuc. Rzucenie palenia może je skutecznie zmniejszyć: już po 10 latach od rzucenia palenia ryzyko zachorowania na raka płuc spada o połowę.

Przewlekłe choroby układu oddechowego. Palenie tytoniu jest istotną przyczyną przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na POChP choruje co 10 osoba powyżej 40 roku życia. Choroba stanowi trzecią pod względem częstości przyczynę zgonów na świecie. W Polsce cierpi na nią blisko 2 miliony osób. Jedynie 20% przypadków zostaje odpowiednio wcześnie zdiagnozowanych i leczonych.

Tytoń a zdrowie dzieci. Palenie przez matkę w okresie ciąży, a także narażenie ciężarnej na bierne palenie prowadzi do poważnych zaburzeń rozwoju wewnątrzmacicznego dziecka, m.in. zmniejszonego wzrostu i upośledzenia funkcji płuc. U małych dzieci, narażonych na bierne palenie, istnieje większe ryzyko wystąpienia i zaostrzenia objawów astmy oskrzelowej, zapalenia płuc, zapalenia oskrzeli oraz częstych infekcji dolnych dróg oddechowych.

Gruźlica. Palenie tytoniu zwiększa ryzyko przejścia utajonego zakażenia prątkami gruźlicy w aktywną postać choroby. Ryzyko to wzrasta z liczbą wypalanych papierosów i latami palenia. Aktywna postać gruźlicy, w połączeniu z paleniem tytoniu, przyczynia się do niepełnosprawności i śmierci z powodu niewydolności oddechowej.

Walka z nałogiem może być trudna, jednak warto zmodyfikować styl życia i konsekwentnie zadbać o stan swojego zdrowia. Światowy Dzień bez Tytoniu jest świetną okazją na powstrzymanie się chociaż przez jeden dzień od konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/zdrowie/swiatowy-dzien-bez-tytoniu

 

b_150_100_16777215_0___images_stories_oswiata_tyton2020.jpg

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama