W celu uzyskania zaświadczenia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny należy przesłać drogą  mailową do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu następujące dane:

- imię i nazwisko

- pesel

- adres zamieszkania

- termin odbywania kwarantanny

- nr telefonu

- adres email

Uwaga: zaświadczenie zostanie przesłane na podany adres mailowy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama