Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 01 kwietnia 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio - 1 122 osób (dotyczy miejscowości Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, 98-275 Brzeźnio, stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Barczewie, gm. Brzeźnio. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 18.03.2020r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci; sieć – Barczew 16, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Pyszków 13, sklep spożywczy, 98-275 Brzeźnio nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama