Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 10 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów - 1540 osób (miejscowości: Ziemięcin, Wilczków, Klonów, Kaszew, Czerniaków, Poniatówek, Lipicze, Lipicze Górne, Karolina)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ziemięcin – woda wprowadzana do sieci, obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk w 1ml przy zalecanej 100jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci

  • sieć – Szkoła Podstawowa w Lipiczu, 98-215 Goszczanów, obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk w 1ml przy zalecanej 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ziemięcin, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 marca 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama