Do zadań osób zatrudnionych w Oddziale Żywności, Żywienia i przedmiotów Użytku należy:

  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży środków spożywczych;
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad warunkami produkcji i obrotu przedmiotami użytku (kosmetykami, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością);
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad jakością żywienia ludzi w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego i otwartego;
  • ocena jakości zdrowotnej środków spożywczych, substancji dodatkowych oraz używek produkowanych i sprzedawanych na terenie objętym nadzorem przez PSSE w Sieradzu;
  • udział w likwidacji i opracowywaniu ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych;
  • podejmowanie działań na rzecz polepszenia jakości zdrowotnej środków spożywczych, przedmiotów użytku i jakości żywienia ludzi oraz warunków sanitarnych w obiektach zajmujących się żywieniem ludzi oraz produkcją i dystrybucją środków spożywczych    oraz    przedmiotów użytku oraz innych wyrobów mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi;
  • sprawowanie nadzoru sanitarnego nad środkami spożywczymi oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością przywożonymi z państw nie będącymi członkami Unii Europejskiej lub wywożonych do nich;
  • działania zgodnie z systemem jakości funkcjonującym w Stacji.
Reklama
Reklama
Reklama