Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 06 marca 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio – 1 122 osób (dotyczy miejscowości Barczew, Stefanów Barczewski Pierwszy, Stefanów Barczewski Drugi, Ruszków, Pyszków, Wierzbowa, Lipno, Olszaki)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio stwierdzono: w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Barczew – woda wprowadzana do sieci: obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 179 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; sieć – Barczew 16, 98-275 Brzeźnio – ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta oraz sieć – Pyszków 13, 98-275 Brzeźnio – obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta,

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Barczew, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 marca 2020r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C woda nadaje się po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama