Organizatorem konkursu "Szkoła wolna od używek" na film krótkometrażowy jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadgimnazjalne, które nie uczestniczą w w/w programie.

Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Realizatorami zadania konkursowego są zespoły, składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.

Prace na naszym terenie należy przesyłać do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sieradzu w terminie do 8 kwietnia 2020 r.

Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody!

Ogłoszenie Laureatów konkursu nastąpi w terminie do dnia 28 maja 2020 r. Prezentacja prac konkursowych przez Laureatów, wyłonienie zwycięzców, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje na stronie: www.szkolawolnaoduzywek.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama