KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 21 STYCZNIA 2020r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1955 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamienniki, Pipie, Pokrzywniaki, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 07.01.2020r. oraz w dniu 13.01.2020r. w zakresie parametrów: ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli, chlor wolny, barwa, mętność, smak, zapach, pH, przewodność elektryczna w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama