Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 09 grudnia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice - 1976 osób (miejscowości: Brąszewice, Błota, Budy, Grabostaw, Kamieniki, Łyszczarze, Narty,Pipie, Podawacz, Pokrzywniaki, Przerycie, Salamony, Sowizdrzały, Szymaszki, Trzcinka, Wiertelaki, Żuraw)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice stwierdzono:

w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brąszewice – woda wprowadzana do sieci obecność bakterii grupy coli w ilości 13 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

w punkcie zgodności sieć – Błota 14, 98-277 Brąszewice obecność bakterii grupy coli w ilości 59 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

w punkcie zgodności sieć – Żuraw 4, 98-277 Brąszewice obecność bakterii grupy coli w ilości 31 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml;

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brąszewice.

Zarządzający prowadzi działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Brąszewicach wyłączył z użytkowania SUW w Brąszewicach, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice, gm. Brąszewice oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice.

Woda pochodząca z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice oraz Chajew, gm. Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi i odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ze względów bezpieczeństwa do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody zaleca się aby mieszkańcy zaopatrywani na czas prowadzonych działań naprawczych w wodę z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Godynice, gm. Brąszewice oraz z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice używali wodę po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama