Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 29 listopada 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko – 46 218 osób (miejscowości: Sieradz, Bogumiłów, Chojne, Charłupia Mała, Kłocko, Kuśnie, Kozy, Dąbrowa Wielka, Dzierlin, Dąbrówka, Kalinki, Sokołów, Okręglica, Okręglica-Kolonia, Bobrowniki, Borzewisko, Jeziory, Stoczki, Wiechutki –Kolonia, Wiechutki, Wiechucice, Wiechucice-Kolonia, Dzigorzew, Monice)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Górka Kłocka 14, 98-200 Sieradz stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 20.11.2019r. w zakresie parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C oraz w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 26.11.2019r. w zakresie parametrów grupy A i enterokoków w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sieradz-Kłocko nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama