Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 14 listopada 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 05.11.2019r. w zakresie zbadanych parametrów grupy A: bakterie grupy coli, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, barwa, smak, zapach, mętność, pH, przewodność oraz chloru wolnego i enterokoków w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama