Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że od dnia 14.12.2019r. wchodzi w życie system TRACES-NT dot. granicznych kontroli sanitarnych

Zatem po 14.12.2019r. przedsiębiorców sprowadzających żywność oraz materiały do kontaktu z żywnością obowiązywać będzie zgłoszenie w/w towarów do granicznej kontroli przy zastosowaniu systemu TRACES-NT

Więcej informacji na stronie WWW.GIS.GOV.PL ------->>>>

INSTRUKCJA TRACES_NT............----->>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama