Jak zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę? – Zalecenia GIS

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina o podstawowych zasadach, które pozwolą uniknąć choroby.

Najważniejsze jest w tym czasie przestrzeganie zasad higieny osobistej. Główny Inspektor Sanitarny przedstawił zalecenia co zrobić, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę:

  • zaszczepić się i swoich najbliższych;

  • przestrzegać podstawowych zasad higieny: kaszląc i kichając zakrywać usta i nos chusteczką (najlepiej jednorazowa), jak najczęściej myć ręce wodą z mydłem;

  • będąc poza domem czy w podróży, często dezynfekować ręce żelem, płynem lub chusteczkami nasączonymi roztworem alkoholu;

  • jeśli nie mamy chusteczek jednorazowych, ani możliwości zdezynfekowania rąk – kichać w “zgięty łokieć”. Chodzi o to, aby wirus nie został na dłoniach i nie został poprzez nie przeniesiony na inne osoby i przedmioty;

  • w miejscach publicznych, środkach transportu unikać niepotrzebnego dotykania powierzchni i elementów ich wyposażenia;

  • unikać masowych zgromadzeń;

  • zadbać jako rodzice lub opiekunowie, aby dzieci przestrzegały powyższych zaleceń.

 

Przy wystąpieniu objawów takich jak: gorączka, bóle głowy, bóle mięśniowo-stawowe, kaszel, ból gardła lub duszność, trzeba zgłosić się do lekarza. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania grypy, należy zostać w domu do czasu ustąpienia objawów.

Materiały do pobrania:

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama