Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 1 października 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 24.09.2019r. w zakresie parametrów: chlor wolny, ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC, enterokoki, Escherichia coli, bakterie grupy coli w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama