Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 20 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki – 2 343 osób (miejscowości: Aleksandria, Cienia, Gruszczyce, Jasionna, Łubna Jakusy, Łubna Jarosłaj, Niedoń, Emilianów, Sarny, Sudoły, Wrząca, Wrząca Łapigrosz, Wrząca Poręby, Zaborów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki stwierdzono:

  • w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Gruszczyce – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii grupy coli w ilości 8 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Gruszczyce 21, 98-235 Błaszki – obecność bakterii grupy coli w ilości 3 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Gruszczyce, gm. Błaszki, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 07 października 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

 

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanychna surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama