Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 18 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio – 2 781 osób (miejscowości: Brzeźnio, Bronisławów, Rembów, Zapole, Próba, Tumidaj, Dębołęka, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Ruszkowski Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej, 98-275 Brzeźnio stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio gm. Brzeźnio. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 13.09.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio oraz sieć – Zajazd Tumidaj, 98-275 Brzeźnio nie stwierdzono przekroczeń parametru: bakterie z grupy coli. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama