Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 12 września 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio – 2 781 osób (miejscowości: Brzeźnio, Bronisławów, Rembów, Zapole, Próba, Tumidaj, Dębołęka, Stefanów Ruszkowski, Stefanów Ruszkowski Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio stwierdzono:

  • w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Brzeźnio – woda wprowadzana do sieci: obecność bakterii grupy coli w ilości 6 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Zajazd Tumidaj, Tumidaj 20, 98-275 Brzeźnio – obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml; sieć – Zapole 44, 98-275 Brzeźnio – obecność bakterii grupy coli w ilości 2 jtk/100 ml przy zalecanej 0 jtk/100 ml,

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Brzeźnio, gm. Brzeźnio, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 27 września 2019r.

Ze względu na obecność w wodzie bakterii grupy coli woda jest zdatna do użycia po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

woda.png

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama