Zdrowy kręgosłup – problem ciężkich plecaków!

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, waga tornistra nie powinna przekraczać 10–15 % masy ciała dziecka. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że co drugi uczeń w wieku wczesnoszkolnym nosi za ciężki plecak.

Problem przeciążonych kręgosłupów

Rozpoczynając naukę w szkole podstawowej, dziecko zmienia swój dotychczasowy tryb życia – musi przyzwyczaić się do kilkugodzinnego siedzenia w ławce, mimo że w tym okresie rozwoju dysponuje ogromną potrzebą ruchu. Z tego powodu – oraz ze względu na wzmożony wzrost ciała – maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Złe nawyki związane z noszeniem zbyt wielkiego balastu na plecach oraz utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała mogą przyczynić się do bólów kręgosłupa, zmniejszenia pojemności płuc i nieprawidłowej statyki ciała, a w efekcie doprowadzić do poważnych schorzeń ortopedycznych i neurologicznych.

Zbyt ciężki plecak:

 • Co drugi uczeń w wieku 6–9 lat nosi tornister, którego waga przekracza 10% masy ciała dziecka;

 • Problem przeciążonych plecaków w największym stopniu dotyka najmłodszych dzieci;

 • 1 KG – średnio ponad tyle zbędnych rzeczy znajduje się w tornistrze ucznia szkoły podstawowej;

 • 1,94 kg – tyle ważył najcięższy PUSTY plecak;

 • 77% zawartości tornistra stanowiły przedmioty zbędne u jednego badanego trzecioklasisty;

 • nawet 6–7 kg waży plecak dziecka objętego edukacją wczesnoszkolną!

Dlaczego to takie ważne u dzieci w wieku 6–9 lat?

Ponieważ wtedy ma miejsce pierwszy okres krytyczny dla postawy fizycznej dziecka. Rozpoczynając naukę, maluch zmienia swój dotychczasowy tryb życia. Spędza w szkolnej ławce – w pozycji siedzącej – dziennie od 4 godzin wzwyż. Nierzadko stolik nie do końca jest przystosowany do potrzeb ucznia. Do tego dochodzi zmęczenie spowodowane wysiłkiem umysłowym i nieprawidłowe ustawienie ciała staje się faktem. Ponadto dziecko w wieku 6–9 lat charakteryzuje się ogromną biologiczną potrzebą ruchu, w związku z czym zamiast grzecznie siedzieć w ławce/przy biurku, wierci się i przechyla. W okresie tym następuje również wzmożony wzrost ciała dziecka, w związku z czym maluch jest bardziej narażony na wykształcenie się u niego wady postawy.

Kto za to odpowiada?

Przede wszystkim opiekunowie dzieci wczesnoszkolnych (rodzice, opiekunowie prawni, nauczyciele, wychowawcy), którzy powinni przekazać dziecku podstawowe informacje o profilaktyce wad postawy, zapewnić odpowiednie stanowisko pracy, kontrolować zawartość tornistrów oraz dbać o aktywność fizyczną maluchów.

Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • waga tornistra nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała;

 • powinien mieć usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;

 • jego ciężar powinien być rozłożony symetrycznie;

 • cięższe przedmioty powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;

 • plecak powinien mieć równe, szerokie szelki;

 • długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie tornistra, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców;

 • zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej;

 • plecak należy nosić na obu ramionach;

 • konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

 • b_150_100_16777215_0___images_stories_oswiata_plecak.png
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama