KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU Z DNIA 06 SIERPNIA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 752 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Goszczanów stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 26.07.2019r. w zakresie parametrów grupy A oraz chloru wolnego, jonu amonowego i enterokoków w stałych punktach zgodności nie stwierdzono przekroczeń. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama