Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 09 lipca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów - 752 osób (miejscowości: Sulmów, Sokołów, Wola Tłomakowa)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w dalszym ciągu prowadzone są działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej jakości wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów.

W próbce wody pobranej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Sulmów – woda wprowadzana do sieci jon amonowy w ilości 0,60 mg/l, przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0,50 mg/l.

W pobranych próbkach wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i organoleptycznych.

Sytuacja ta nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia dostarczanejz wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sulmów, gm. Goszczanów, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył nowy termin wykonania do dnia 20 lipca 2019r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

komun.jpg

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama