Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 15 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta - 1835 osób (miejscowości: Ustków, Grzybki, Mikołajewice, Tomisławice, Socha i Socha Kolonia, Tądów Górny, Tądów Dolny, Witów, Wola Zadąbrowska, Zadąbrowie Rudunek, Zadąbrowie Wiatraki, Augustynów)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Błaszki stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: Stacja Uzdatniania Wody Ustków – woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 290 jtk w 1ml przy zalecanej 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej;

  • w punkcie zgodności sieć – Tomisławice 16, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza, 98-290 Warta ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości 280 jtk w 1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Ustków, gm. Warta a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 29 marca 2019r.

Zarządzający wodociągiem zbiorowego zaopatrzenia w Ustkowie wyłączył z użytkowania SUW w Ustkowie, a na czas prowadzonych działań naprawczych mieszkańcy zaopatrywani będą w wodę z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w Warcie oraz Cielcach.

Woda z w/w wodociągów nadaje się do spożycia przez ludzi.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama