KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W SIERADZU

Z DNIA 14 MARCA 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew - 2157 osób (miejscowości: Uników, Uników Poduchowny, Wandalin, Wilkołek Grójecki, Wilkołek Unikowski, Bujnów, Emilianów, Kamasze, Pieczyska, Uników Kapitulny, Kluski, Knapy)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Uników, gm. Złoczew stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: sieć - Bujnów 4, przekroczenie wartości parametrycznej manganu na poziomie 78 µg/l oraz na poziomie 56,9 µg/l przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 50 µg/l.

Podwyższona zawartość manganu w wodzie, może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia. Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Termin realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczono do dnia 01 kwietnia 2019r.

Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz

Reklama
Reklama
Reklama