Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 4 marca 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Grabówka, gm. Burzenin - 1892 osób (miejscowości: Biadaczew, Brzeźnica, Grabówka, Gronów, Jarocice, Kamilew, Kamionka, Kolonia Niechmirów, Majaczewice, Marianów, Niechmirów, Nieczuj, Ręszew, Rokitowiec, Szczawno, Waszkowskie, Wola Majacka, Wolnica Grabowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin stwierdzono:

  • w punkcie zgodności sieć - sieć – Grabówka 4A, 98-260 Burzenin obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta oraz przekroczenie parametru: mętność na poziomie 1,8 NTU przy dopuszczalnej wartości 1,0 NTU

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Burzenin, gm. Burzenin, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 21 marca 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama