Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 07 lutego 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice - 1215 osób (miejscowości: Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Czartoria, Gałki, Szczesie, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Zwierzyniec, Brąszewice ul. Kasztanowa, ul. Wojkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Gminę Brąszewice, 98-277 Brąszewice stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Chajewie, gm. Brąszewice. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniu 28.01.2019r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Chajewie gm.Brąszewice, sieć – Szczesie 21 gm. Brąszewice oraz sieć – Bukowiec 12 gm. Brąszewice nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C po 72h w 1ml. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama