W Polsce sezon wzmożonych zachorowań na grypę trwa od października do kwietnia następnego roku, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Rejestruje się wtedy od kilkuset do kilku milionów zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Jesień i zima to okres wzmożonych zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych. Zachorowania mogą być wywoływane przez ponad 200 różnych gatunków wirusów. Najczęstszą przyczyną zachorowań są wirus grypy typu A i B, wirus RS oraz wirusy paragrypy. W porównaniu z zachorowaniami wywołanymi innymi wirusami, zachorowania na grypę mogą wywoływać poważne powikłania, równocześnie jednak dostępne są skuteczne szczepienia ochronne przeciw grypie.

Więcej informacji na w/w temat jest na stronie Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy www.mp.pl/opzg/ 

Broszura "Grypa" oprac. przez WSSE w Łodzi

Ulotka dla kobiet w ciąży

Ulotka dla osób starszych

Ulotka dla personelu medycznego

Film promujący profilaktykę grypową, udostępniony przez GIS

 

 

Reklama
Reklama
Reklama