Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 16 stycznia 2019r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice - 1215 osób (miejscowości: Bukowiec, Chajew, Chajew Kolonia, Czartoria, Gałki, Szczesie, Wojtyszki, Wólka Klonowska, Zwierzyniec, Brąszewice ul. Kasztanowa, ul. Wojkowska)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice stwierdzono:

  • w punkcie zgodności: SUW Chajew, gm. Brąszewice- woda wprowadzana do sieci w ilości - powyżej 300 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.
  • w punkcie zgodności sieć – Szczesie 21, gm. Brąszewice obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.
  • w punkcie zgodności sieć – Bukowiec 12, gm. Brąszewice obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości       powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Chajew, gm. Brąszewice a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 31 stycznia 2019r.

             Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama