Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki, dopalacze), adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach, które mogą być zrealizowane w czasie 6 godzin lekcyjnych (minimum), istnieje możliwość wydłużenia czasu realizacji programu, jednakże górną granicą jest 12 godzin lekcyjnych. Cały program może zostać przeprowadzony w ciągu jednego dnia. W tej kwestii jest duża dowolność. Nie należy natomiast zbyt rozciągnąć w czasie realizacji programu, ponieważ jego oddziaływanie będzie mniejsze.

 

I część programu:

„Życie i dobre zdrowie podstawowym warunkiem ludzkiej miłości”

Najważniejsze tezy tej części programu:

  • życie i dobre zdrowie to najważniejszy warunek miłości;
  • substancje psychoaktywne nas oszukują, nie dają nam tego, co obiecują, powodują problemy.

II część programu:

„Czy używanie substancji psychoaktywnych może popsuć ludzką miłość?” (centralnym zagadnieniem jest pokazanie strat, jakie substancje psychoaktywne mogą spowodować               w zakresie więzi między mężczyzną a kobietą, jak mogą negatywnie wpłynąć na rozwój człowieka w zakresie tożsamości i zadań związanych z płcią)

Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne mogą niszczyć miłość;
  • substancje psychoaktywne negatywnie wpływają na zdrowie człowieka.

III część programu:

„Substancje psychoaktywne a zdrowie prokreacyjne” (problematyka zdrowia w aspekcie wpływu obecnych wyborów życiowych – stylu życia – uczestników na zdrowie ich przyszłego potomstwa. Jakie skutki zdrowotne dla potomstwa mogą wywołać substancje psychoaktywne. Budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich)

Najważniejsze tezy tej części programu:

  • substancje psychoaktywne przyjmowane w czasie ciąży mogą powodować szereg zaburzeń       i wad rozwojowych u dziecka;
  • miłość rodzicielska chroni dzieci przed ryzykownymi zachowaniami.

Program oparty jest na aktywizacji uczestników, którzy w wyniku zadawanych przez prowadzącego pytań, formułują tezy, są autorami komunikatów profilaktycznych.

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.

 

„ARS” w Bazie Programów Rekomendowanych!

Program „Ars, czyli jak dbać o miłość?” został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący.

Materiały do programu są dostępne do pobrania ze strony www.gis.gov.pl – (zakładka promocja zdrowia).

Reklama
Reklama
Reklama