„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany
w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. W II edycji programu     w roku szkolnym 2017/2018 program realizowało 28% szkół podstawowych (12903). W realizacji uczestniczyło 119877 uczniów klas IV oraz 101678 rodziców.

 

To na nas – osobach dorosłych – spoczywa odpowiedzialność za przebieg rozwoju najmłodszych. Profilaktyka palenia tytoniu jest ważnym zadaniem i powinna być na stałe wpisana w działania edukacyjno - wychowawcze.

Grupa, do której skierowany jest nowy program, to dzieci w IV klasie szkoły podstawowej (grupa wiekowa 9-10 lat).

Głównym celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów i e-papierosów.

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia są tłem poruszanych tematów.

Program zachęca uczniów do aktywnego udziału w zajęciach. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie mogą stosować w codziennym życiu.

W trakcie zajęć uczniowie :

 • dyskutują,
 • wymieniają doświadczenia, spostrzeżenia, refleksje i pomysły,
 • przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi,
 • liczą koszty palenia papierosów,
 • pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów,
 • tworzą komiksy z bohaterami programu.

Program skierowany jest także do rodziców i opiekunów uczniów, gdyż zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów:

„Dowiedziałem się, że palenie jest niemodne”,
„Po tych lekcjach zrozumiałem, że nie chcę nigdy palić”,
„Najbardziej przydały mi się informacje jak odmówić zapalenia papierosa”,
„Spodobało mi się zadanie w którym mieliśmy zrobić komiks i wypisać nieagresywne sposoby odmawiania palenia”,
„Ważne było dowiedzenie się co można kupić za pieniądze wydawane na papierosy”.

Rodzice i nauczyciele najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci.
Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Prowadzący docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów . Program nie tylko dzieciom, ale też dorosłym uświadomił, jak szkodliwe jest palenie.

„Uczniowie bardzo chętnie realizowali ten program, który pozwalał na zastosowanie aktywnych metod pracy na zajęciach. Atrakcyjne prace domowe, praca w grupach, nauka zachowań asertywnych, dobra zabawa sprzyjały nauce”.

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 • podręcznik dla nauczyciela,
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia,
 • plakaty,
 • ulotkę informacyjną dla rodziców,
 • filmy edukacyjne dla rodziców i nauczycieli,
 • kwestionariusz ankiety dla koordynatora szkolnego.

Nagrania są dostępne na stronach:

www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny

www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

W roku szkolnym 2018/2019 program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” będzie kontynuowany. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w realizację programu w ubiegłym roku szkolnym. Jesteśmy przekonani, że nasze wspólne wysiłki przyczynią się w przyszłości             do podejmowania właściwych wyborów życiowych dzieci.

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do współpracy.

Reklama
Reklama
Reklama