Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 23 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew - 389 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez właściciela wodociągu tj. Gminę Wróblew, 98-285 Wróblew 15 stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Charłupi Wielkiej, gm. Wróblew. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 05.11.2018r. oraz 19.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Charłupi Wielkiej, sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa, 98-285 Wróblew oraz sieć – Smardzew 51, bar „Paga”, 98-285 Wróblew nie stwierdzono przekroczeń parametru: żelaza, manganu, mętności oraz ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama