Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 13 listopada 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki - 5523 osoby (miejscowości: Błaszki, Borysławice, Adamki, Chrzanowice, Kokoszki, Kołdów, Kostrzewice, Kwasków, Lubanów, Maciszewice, Skalmierz, Smaszków, Woleń, Wójcice, Żelisław, Żelisław Kolonia)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, iż po zakończeniu działań naprawczych wykonanych przez zarządzającego wodociągiem tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Błaszkach, Plac Niepodległości 13B, 98-235 Błaszki stwierdził przydatność wody do spożycia w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Borysławicach, gm. Błaszki. W próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych w dniach 23.10.2018r. oraz 06.11.2018r. w punktach zgodności: Stacja Uzdatniania Wody w Borysławicach, sieć – Kokoszki 13, 98-235 Błaszki oraz sieć – Przedszkole, ul. Pomorska 1, 98-235 Błaszki nie stwierdzono przekroczeń parametru: ogólna liczba mikroorganizmów w 220C. Badana woda odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Borysławice, gm. Błaszki nadaje się do spożycia przez ludzi.

Reklama
Reklama
Reklama