Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 03 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew – 2663 osób (miejscowości: Drzązna, Józefów, Oraczew, Rakowice, Rowy, Sadokrzyce, Smardzew, Tworkowizna, Wągłczew, Gęsówka, Łosieniec)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka, gm. Wróblew stwierdzono:

w punkcie zgodności: SUW Charłupia Wielka przekroczenie mętności na poziomie 4,6 NTU, manganu na poziomie 176 µg/l i żelaza na poziomie 420 µg/l;

w punkcie zgodności sieć – Charłupia Wielka 116, Szkoła Podstawowa przekroczenie mętności na poziomie 6,3 NTU i obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta;

punkcie zgodności sieć – Smardzew 51, bar „Paga” przekroczenie mętności na poziomie 1,6 NTU oraz obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml przy zalecanej 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Charłupia Wielka gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, termin wykonania wyznaczył do dnia 14 listopada 2018r. przy zachowaniu dopuszczalnych wartości parametrów fizykochemicznych na poziomie: mętności – 2,5 NTU, manganu - 150 µg/l i żelaza - 400 µg/l.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C - powyżej 300 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama