Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu

z dnia 03 października 2018r.

skierowany do odbiorców wody wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew - 2157 osób (miejscowości: Bliźniew, Dziebędów, Inczew, Kobierzycko, Sędzice, Słomków Mokry, Słomków Suchy, Tubądzin)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry, gm. Wróblew stwierdzono:

w punkcie zgodności: SUW Słomków Mokry - woda wprowadzana do sieci obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C w ilości - 113 jtk/1 ml przy zalecanej 100 jtk/ 1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej.

Po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Słomków Mokry gm. Wróblew, a po ustaleniu zakresu i terminu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wyznaczył termin wykonania do dnia 14 listopada 2018r.

Ze względu na obecność w wodzie ogólnej liczby mikroorganizmów w 220C – w ilości 113 jtk/1ml woda nadaje się do spożycia przez ludzi po uprzednim przegotowaniu (min. 2 minuty).

Dane dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej www.pssesieradz.pl

Reklama
Reklama
Reklama